6. 11. 2018

Cvičení rodiče s dětmi

Společné cvičení pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let.

Přijďte si zacvičit s Vašimi ratolestmi do našeho Fitness a Wellness centra v Železném Brodě.

Společné cvičení pro rodiče s dětmi pod vedením zkušené lektorky. Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her, hudby, říkánek apod.

Cvičení je určeno rodičům s dětmi ve věku 1–4 let a je zaměřeno hlavně na rozvoj hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohybové paměti, základy rytmické a pohybové výchovy.

Děti si zvykají na pravidelný zdravý pohyb přiměřený jejich věku a schopnostem. Součástí hodin jsou cvičení s použitím různého náčiní i pohybové aktivity na dětské říkanky.

Každé pondělí a středa od 10:00 do 10:45 hod.