6. 11. 2018

Jóga pro děti

Dětská jóga pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Hledáte pro Vaše ratolesti kompenzační cviční k jejich sportům? Dětská jóga je to správné řešení.

Na těchto lekcích (60 minut) si budeme s dětmi vyprávět pohádky, ve kterých potkáme spousty zvířátek. Zvířátka (jednotlivé pozice) si hned zacvičíme, uvědomíme si s dětmi, jak taková zvířátka dýchají a jak se asi cítí. Na závěr ulehneme do pelíšku jako krokodýl, zavřeme si oči a poslechneme si krátkou poučnou indickou bajku. Před odchodem domů si povíme, jak jsme si bajku zapamatovali a hlavně, jak jsme jí pochopiliJ

Při cvičení se provádí střídavě předklony a záklony, úklony nebo otáčení na jednu i na druhou stranu, aby se protáhlo, co je zkrácené, posílilo, co je ochablé, aby se dosáhlo harmonie, stavu vyváženosti, jenž pomáhá dětem zvládnout různé výkyvy a nároky, které je potkávají. Aby nevzniklo bezduché cvičení, k tomu pomáhá dýchání, neboť řídí rychlost, plynulost i rozsah prováděných pohybů. Sledování dechu dětem pomáhá k soustředění, což velmi potřebují.

Z pohledů dětských neurologů a psychologů dětská jóga napomáhá dětem ke zlepšení jejich pohybových vzorců a držení těla, zlepšení chování i školního prospěchu. Zdravým pomůže upevnit dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné nevyváženosti tělesné i psychické, zejména neklid, nesoustředěnost a jiné. Soubor staroindických cvičení považují za vhodný pro předškolní i školní děti.