9. 11. 2018

Souhlas

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním formuláře  „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Fitness centru Železný Brod ( dále jen centrum ), Jirchářská 21+54, 468 22  Železný Brod a to:

a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit centra; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho služeb.

c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání.

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči Fitness centru Železný Brod učiněno písemně.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.